Wednesday 25 November 2015 / چهارشنبه 4 آذر 1394

جستجو

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نگاه

negah

نگاه پرویز کاردان

در این برنامه پرویزکاردان از میان خبرها و گزارشهای مختلف و بحث انگیز ، داخل و خارج از ایران ، هفت موضوع را انتخاب و با طنز ویژه خود به آنها، نگاه خاص خود را دارد و به آنها می پردازد.

افق ایران

افق ایران

 افق ایران، خانه دوستی و مهر برای خانواده آزاد اندیش و آزادیخواه ایران بنیاد نهاده شده است. مشعل این خانه بدست آنان که برای آزادی و حقوق بشر در افق ایران، همدل و همراه هستند، تا برقراری دمکراسی پایدار روشن می ماند.

روانشناسی خودمانی

ravanshenashi

روانشناسی خودمانی

 روانشناسی خودمانی برنامه ای از دکتر نهضت فرنودی ، روانشناس بالینی . در این برنامه به مشکلات و سوالات خانوادگی به صورت کلی و روابط زناشویی پرداخته می شود.

مادر و کودک

madarvakoodak

مادر و کودک

  مادر و کودک ، برنامه ای از دکتر نیلی فرنودی ، در خصوص آموزش نوین نحوه تعلیم و تربیت کودک و برخورد صحیح با کودک و دستیابی به نتایج بهتر در این خصوص.

در امتداد هفته

darmetedadehafteh

در امتداد هفته

 در امتداد هفته برنامه ای از حسین مهری و عباس میلانی. این برنامه به تحلیل اخبار مهم هفته که در ارتباط با ایران می باشند می پردازد.

یک کلمه

yekkalameh

یک کلمه

یک کلمه برنامه ای است سیاسی و در آن به مسایل سیاسی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران از گذشته تا حال می پردازد. یک کلمه برنامه ای است از محمد امینی.

پویش

pouyesh

پویش

پویش برنامه است در مورد مسایل روز داخل ایران و جریانات حاکم بر سیاست داخلی. این برنامه به بررسی روابط سیاسی ایران با دیگر کشورهای جهان می پردازد. پویش برنامه ای از رضا گوهرزاد

اندیشه با دوستان

andisheh badoustan

اندیشه با دوستان

اندیشه با دوستان، برنامه ای است برای تماس بیشتر با هموطنان، همراه با میهمانان ویژه و آگاه از مسایل روز. در این برنامه بینندگان می توانند نظرات خود را با مجری و میهمانان در میان بگذارند.

اندیشه ها

andisheha

اندیشه ها

 اندیشه ها برنامه ای از سهراب اخوان. این برنامه به مسایل دینی و تاریخی ایران و گذشته تاریخی ایران و بررسی و تحلیل گذشته ایران و انطباق آن با حال می پردازد.

سلامی دوباره

salamidobareh

سلامی دوباره

 سلامی دوباره برنامه ای از ساسان کمالی . سلامی دوباره برنامه ای سیاسی، اقتصادی ، ادبی و هنری میباشد و بیشتر به اخبار روز خصوصا درباره ایران می پردازد.

bbl

Ofogh

MORE: