Tuesday 24 January 2017 / سه شنبه 5 بهمن 1395

جستجو

P4 Info
P3 FB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نگاه

negah

نگاه پرویز کاردان

در این برنامه پرویزکاردان از میان خبرها و گزارشهای مختلف و بحث انگیز ، داخل و خارج از ایران ، هفت موضوع را انتخاب و با طنز ویژه خود به آنها، نگاه خاص خود را دارد و به آنها می پردازد.

Read more ...

افق ایران

افق ایران

 افق ایران، خانه دوستی و مهر برای خانواده آزاد اندیش و آزادیخواه ایران. مشعل این خانه بدست آنان که برای آزادی و حقوق بشر همدل و همراهند، تا برقراری دمکراسی پایدار روشن می ماند.

Read more ...

روانشناسی خودمانی

ravanshenasi

روانشناسی خودمانی

 روانشناسی خودمانی برنامه ای از دکتر نهضت فرنودی ، روانشناس بالینی . در این برنامه به مشکلات و سوالات خانوادگی به صورت کلی و روابط زناشویی پرداخته می شود.

Read more ...

مادر و کودک

madarvakoodak

مادر و کودک

  مادر و کودک ، برنامه ای از دکتر نیلی فرنودی ، در خصوص آموزش نوین نحوه تعلیم و تربیت کودک و برخورد صحیح با کودک و دستیابی به نتایج بهتر در این خصوص.

Read more ...

برگی از تاریخ

bargi az tarikh

برگی از تاریخ

 برگی از تاریخ برنامه ای از حسین مهری و محمد امینی. این برنامه به تحلیل تاریخ سیاسی ایران از گذشته تا حال می پردازد.

Read more ...

در غیر اینصورت

dar gheir insoorat

در غیر اینصورت

 در غیر اینصورت برنامه از مجید محمدی ، برنامه ای که به مسایل دینی و ایدیولوژیک می پردازد و مورد بررسی و چالش قرار می دهد.

Read more ...

یک کلمه

yekkalameh

یک کلمه

یک کلمه برنامه ای است که در آن به مسایل سیاسی داخل و خارج از ایران از گذشته تا حال می پردازد. یک کلمه برنامه ای است از محمد امینی.

Read more ...

پویش

pouyesh

پویش

پویش برنامه است در مورد مسایل روز داخل ایران و جریانات حاکم بر سیاست داخلی. این برنامه به بررسی روابط سیاسی ایران با دیگر کشورهای جهان می پردازد. پویش برنامه ای از رضا گوهرزاد

Read more ...

اندیشه با دوستان

andisheh badoustan

اندیشه با دوستان

اندیشه با دوستان، برنامه ای است برای تماس بیشتر با هموطنان، همراه با میهمانان ویژه و آگاه از مسایل روز. در این برنامه بینندگان می توانند نظرات خود را با مجری و میهمانان در میان بگذارند.

Read more ...

گزارشی گمان شکن

gozareshi gaman shekan

گزارشی گمان شکن

 گزارشی گمان شکن برنامه از خسرو فروهر که از اتریش پخش می شود و مسایل و وقایع روز را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

Read more ...

سلامی دوباره

salamidobareh

سلامی دوباره

 سلامی دوباره برنامه ای از ساسان کمالی . سلامی دوباره برنامه ای سیاسی، اقتصادی ، ادبی و هنری میباشد و بیشتر به اخبار روز خصوصا درباره ایران می پردازد.

Read more ...

ایستگاه دیدار

istgahe didar

ایستگاه دیدار

ایستگاه دیدار میعادگاه ما برنامه ای از احمد بهارلو. شما هم می توانید از هر راه ارتباطی در این ایستگاه حضور یابید، جای ایرانیان است چه در درون نشسته ها و چه ساکنان به ناچار غریبستان.

Read more ...

دنیای امروز

donyae emrooz

دنیای امروز

دنیای امروز برنامه ای از پریسا ساعد. در این برنامه مسایل روز جهان به خصوص مسایل سیاسی روز مورد بررسی و گفتگو قرار می گیرد.

Read more ...

bbl

Ofogh

تبلیغات در تلویزیون اندیشه

Dr.Meshki

keller williams