Wednesday 18 October 2017 / چهارشنبه 26 مهر 1396

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

امتناع حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی

نقض قانون از اعمال روزمره‌ی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین اکثر شهروندان ایرانی است. وضعیت به گونه‌ای است که یک شهروند معمولی به سختی می تواند حتی یک روز بدون نقض قانون به حیات عادی خود ادامه دهد. حدود ۷۰ درصد ایرانیان دارای تجهیزات دریافت ماهواره‌اند و هر روز از آنها استفاده می کنند در حالی که این امر خلاف قانون است. حدود ۱.۵ میلیون مشمول سربازی غائب در ایران وجود دارد. اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی (حقوق ملت) هر روز نقض می شوند.

Read more ...

سه پرونده‌ کلیدی روی میز حکومت

تقابل و رقابت قوه مجریه و قوای قهریه موضوع تازه‌ای در فضای سیاسی ایران نیست. نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در سه دهه‌ گذشته با چهار دولت مدام در حال چالش بوده‌اند. این چالش به دوران خامنه‌ای نیز اختصاص ندارد. در دوره‌ خمینی این تقابل به عزل یک رئیس جمهور (بنی صدر) و به حاشیه رفتن رئیس جمهور دیگر (علی خامنه‌ای) انجامید.

با کم خاصیت شدن مجلس، دستگاه قضایی، سپاه، ائمه‌ جمعه، و شوراهای منصوب خامنه‌ای در نوک تیز حملات به قوه‌ مجریه (بخش کاملا رام نشده‌ی آن) قرار داشته‌اند. از دل این تقابل عناوین مشخصی مثل نخبگان بی بصیرت، رهبران فتنه، جریان انحرافی و جاده صاف کن های غرب بیرون آمده است. امروز در دوره‌

Read more ...