Wednesday 18 September 2019 / چهارشنبه 27 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Mahvash Sabet

انجمن جهانی قلم، مستقر در لندن، اعلام کرد جایزه سالانه خود موسوم به نویسنده دلیر را به مهوش ثابت، از رهبران جامعه بهایی ایران که بتازگی پس از ۱۰ سال از زندان آزاد شد، اهدا می‌کند
این جایزه مشترکا به مهوش ثابت و یک شاعر...

ایرلندی، تعلق گرفته است.
مهوش ثابت، یکی از هفت نفری که جامعه بهائیان ایران را اداره می‌کرد، ماه گذشته پس از تحمل ۱۰ سال زندان آزاد شد
مقام‌های قضایی ایران جرم خانم ثابت و دیگر بازداشت‌شدگان را توهین به مقدسات - تبلیغ علیه نظام و جاسوسی برای اسرائیل اعلام کرده بودند اما به گفته جامعه جهانی بهایی، تنها جرم این هفت نفر اعتقاد به دین بهایی بوده است

bbl

TV

nomonopoly market