Saturday 7 December 2019 / شنبه 16 آذر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

dario fo writer

داریو فو، نویسنده ایتالیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات، صبح روز پنجشنبه در نود سالگی درگذشت.
یکی از دوستان نزدیک آقای فو به خبرگزاری آلمان گفته است که وی پس از سپری کردن دوازده روز در بیمارستان، در شهر میلان درگذشته است.
رمان‌ها و نمایش‌نامه‌های داریو فو مضامین سیاسی و اجتماعی دارند و بسیاری از آن‌ها در نقد بوروکراسی دولتی و امپریالیسم آمریکایی نوشته شده‌اند.


طنز سیاسی و تلخ داریو فو در اغلب آثارش به ویژه در نمایشنامه «مرگ تصادفی یک آنارشیست» سبب شد تا آکادمی سوئد در سال ۱۹۹۷ نوبلِ ادبیات را به او اهدا کند.
آثار فو به سی زبان زنده جهان از جمله فارسی ترجمه شده‌اند و در بیش از ۵۰ کشور منتشر شده‌اند. همچنین نمایشنامه‌های داریو فو بارها در ایران به روی صحنه رفته‌اند

nomonopoly market