Friday 6 December 2019 / جمعه 15 آذر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد عاقله آصفی، زن افغان را به عنوان برنده جایزه “نانسن” سال ۲۰۱۵ میلادی معرفی کرداو این جایزه را به دلیل خدمات و فعالیتهایش در بخش آموزش دختران مهاجر افغان انجام داده استaqeela asifi
مراسم اعطای این جایزه روز هشتم اکتبر در مقر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار می شود
عاقله آصفی ۴۹ ساله همزمان با آغاز جنگ داخلی افغانستان، به منطقه کوت چندنا در ایالت پنجاب پاکستان رفت و در این منطقه، به آموزش دختران مهاجر افغان پرداخت که از کسب آموزش محروم بودند

nomonopoly market