Saturday 7 December 2019 / شنبه 16 آذر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

جیزل مری، گیتاریست حرفه ای مسلمان یک گروه هوی متال برزیلی، می گوید قصد دارد کلیشه های موجود را به چالش بکشد. او که نوه یک مسیحی آلمانی است، سال ۲۰۰۹ و پس از مرگ پدرش، مسلمان شد. جیزل مری سه سال پیش همراه با برادرش گروه «اسپکتروس» تشکیل دادgizel mery
او با اشاره به واکنش های مختلف مردم به خواننده هوی متال با برقع می گوید: «مردم عادت ندارند یک زن مسلمان با برقع و با اعتقدات مذهبی ببینند که گیتاریست حرفه است و در یک گروه هوی متال گیتار می زند. خیلی از آدمها شوکه و بعضی ها کنجکاو می شوند و برای بعضی ها هم خوب است و مشکلی ندارند


خواننده ۴۲ ساله قبل از گرویدن به اسلام اهل فرقه ای به نام «ویکا» بود که یک آیین جادوگری مدرن است. او می گوید می داند خیلی از مسلمانها هم ممکن است با کار او مخالف باشند. ولی بسیاری که به دیدن برنامه او می آیند مشکلی نمی بینند
اعضای گروه «اسپکتروس» از طیف های مختلف مذهبی و آیینی هستند، از آیین اومبادنا آفرو – برزیلی تا کاتولیک و اسلام. جیزل مری می گوید گروه نمادی از همزیستی مذهبی است و تمرکز آنها روی ساختن موسیقی با مضمون های مثبت است
به گزارش رسانه ها، جیزل مری اخیرا از گروه جدا شده و بتنهایی کار می کند

nomonopoly market