Thursday 17 January 2019 / پنجشنبه 27 دي 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

stephen hawking

خبرگزاری بین‌المللی ایرانیان: استیون هاوکینگ در 13 مارچ 2018 دیده از جهان فروبست .پروفسور هاوکینگ در هنگام مرگ 76 سال داشت. او فیزیکدان نظری، کیهان‌شناس و مدیر تحقیقات مرکز کیهان‌شناسی نظری در...

دانشگاه کمبریج بود و تنها سه سال پیش ضمن آنکه رسما وجود خدا را یک دروغ خواند که ساخته ذهن بشر در ادوار گذشته بوده است، به تمدن انسانی هشدار داد که برای بقا باید طی صد سال آینده، به دنبال گذر از کره خاکی و ساختن زیستگاهی در سایر سیارات باشد. استیون در ۲۲ سالگی پیش از آن‌که بیمار شود به ایران آمده بود.

 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bbl

TV