Friday 24 May 2019 / جمعه 3 خرداد 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

stephen hawking

خبرگزاری بین‌المللی ایرانیان: استیون هاوکینگ در 13 مارچ 2018 دیده از جهان فروبست .پروفسور هاوکینگ در هنگام مرگ 76 سال داشت. او فیزیکدان نظری، کیهان‌شناس و مدیر تحقیقات مرکز کیهان‌شناسی نظری در...

دانشگاه کمبریج بود و تنها سه سال پیش ضمن آنکه رسما وجود خدا را یک دروغ خواند که ساخته ذهن بشر در ادوار گذشته بوده است، به تمدن انسانی هشدار داد که برای بقا باید طی صد سال آینده، به دنبال گذر از کره خاکی و ساختن زیستگاهی در سایر سیارات باشد. استیون در ۲۲ سالگی پیش از آن‌که بیمار شود به ایران آمده بود.

 

bbl

TV