Saturday 4 July 2020 / شنبه 14 تير 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Economic nobel prize 2017

آقای تلر به دلیل مطالعات و مشارکتش در حوزه «اقتصاد رفتاری» برنده جایزه نوبل شده است. اقتصاد رفتاری به بررسی عوامل مرتبط با احساسات و اجتماع در تحلیل و فهم بازارها و مسائل اقتصادی می‌پردازد.
آکادمی نوبل در بیانیه اهدای...

جایزه ۹ میلیون کرونی‌اش (معادل بیش از یک میلیون دلار) به آقای تلر گفته است که فعالیت‌های او نشان می‌دهد که چگونه صفات انسانی بر تصمیم‌گیری‌های فردی و نیز خروجی‌های بازار اثر می‌گذارد.
ریچاردتیلردر دانشگاه شیکاگو به عنوان محقق و استاد فعالیت می‌کند.

bbl

TV

Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311