Saturday 7 December 2019 / شنبه 16 آذر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

nobel prize in chemistry 2017

این جایزه به ژاک دوبُشه از سوئیس، یواخیم فرانک از آمریکا و ریچارد هندرسون از بریتانیا تعلق گرفت.
این سه دانشمند به دلیل توسعه بخشیدن و ایجاد وضوح بیشتر در میکروسکوپ الکترونی برای تعیین ساختار مولکول‌های زیستی...

در محلول این جایزه را دریافت کردند.
این نوع میکروسکوپ به دانشمندان کمک می‌کند تا ذرات بسیار کوچک مانند ساختارهای روی سطح ویروس را به تصویر بکشند و فعالیت واکسن‌ها را دریابند.
این نوع میکروسکوپ که در زیست‌شناسی ساختاری بسیار محبوب است در سال‌های اخیر کشف شده اما به دلیل استفاده از پرتو، دانشمندان نتوانسته‌ بودند به طور شفافی ساختارهای درون ویروس را به تصویر بکشند

bbl

TV

nomonopoly market