Saturday 17 November 2018 / شنبه 26 آبان 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

baby with DNA from 3 parents

خبر تولد نخستین نوزاد جهان با محتویات ژنتیکی ۳ والد، پنج ماه پس از تولد او از سوی یک مرکز درمان نازایی در نیویورک، منتشر شد.
نشریه نیوساینتسیت جزئیاتی از تولد این کودک منتشر کرد.
این کودک که پسر است، با تکنیک جنجال برانگیز نوعی لقاح مصنوعی که دی ان ای یا ذخیره اطلاعات ژنتیک والدین و یک فرد اهدا کننده را ترکیب می کند، خلق شده است.
هدف از این کار، پیشگیری از انتقال ارثی یک بیماری نادر و کشنده موروثی، به نام سندرم لی از سوی مادر او بود.


میتوکندری سلول های مادر این کودک اشکال داشت. میتوکندری اندامکی است که وظیفه آن تنفس سلولی و نوعی دستگاه انتقال انرژی سلولی است. بخاطر نقض ژنتیک سلول های مادر این کودک، فرزندان او، به یک بیماری شدید سیستم عصبی مبتلا می شدند.
این زوج پیش تر دو فرزند ۶ ساله و ۸ ماه را به دلیل عوارض عصبی-عضلانی این بیماری از دست داده بودند.
چون این شیوه لقاح در آمریکا ممنوع است، پدر و مادر اردنی این کودک، توسط یک تیم پزشکی آمریکایی در مکزیک تحت درمان قرار گرفتند.
آنها قرار است، ماه آینده در سالت لیک اوهایو نشست خبری برگزار کنند