Sunday 18 February 2018 / يكشنبه 29 بهمن 1396

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

samsung galaxy s7 explodes

به دنبال آتش گرفتن و انفجار چند تلفن هوشمند «گالاکسی نُت ۷»، شرکت سامسونگ روز جمعه در ده کشور از جمله کره جنوبی و آمریکا، این نوع تلفن را از فروشگاه ها برچید.

گالاکسی نت ۷ تنها دوهفته پیش به بازار عرضه شده بود.

یکی از مدیران سامسونگ با عذرخواهی از این واقعه اعلام کرد که دارندگان این نوع تلفن تا دوهفته دیگر می توانند آن را با تلفن های نو عوض کنند.

شرکت سامسونگ، ۳۵ مورد آتش گرفتن یا انفجار «گالاکسی نت »۷ را تأیید کرده اما می گوید تاکنون گزارشی از آسیب های جسمانی دراثراین انفجارها دریافت نکرده است.

سامسونگ عیب باتری برخی از تلفن ها را دلیل این امر ذکر کرده است.