Saturday 7 December 2019 / شنبه 16 آذر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Andreas Hollstein

شهردار محافظه کارو طرفدار مهاجرت در غرب آلمان در یک کبابی مورد حمله با چاقو قرار گرفت و زخمی شد. حمله ای که مقامات آلمان آن را حمله ای با انگیزه سیاسی ارزیابی کرده اند
اندریاس هولشتاین ۵۷ ساله در پی زخمی شدن...

در این حمله، دوشنبه شب به بیمارستان منتقل شد. همچنین گفته شده مردی که به کمک او آمده بود در این حادثه زخمی شده است
به گزارش روزنامه های آلمان، مهاجم حدود ۵۶ ساله مست بوده و چاقویی ۳۰ سانتیمتری همراه داشته
شهردار صبح امروزدر یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است که او مانند دیگر سیاستمداران منطقه ای در روزهای گذشته ایمیل هایی حاوی عبارت های نفرت آلود دریافت کرده است. او گفت حتی بعد از این حمله نیز ایمیل هایی از افراد ناشناس دریافت کرده با این محتوا که مهاجم کار درستی انجام داده است
آنگلا مرکل در ارتباط با این حمله گفته است که از حمله با چاقو وحشت زده شده است

bbl

TV

nomonopoly market