Saturday 7 December 2019 / شنبه 16 آذر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

8000 years old pot found in Georgia

محققان اعلام کردند به شواهدی دست پیدا کرده اند که نشان می‌دهد قدیمی‌ترین ظرف سفالی شراب‌سازی ، متعلق به هشت هزار سال پیش، در نزدیکی پایتخت گرجستان پیدا شده است
بنا بر گزارش آکادمی علوم آمریکا، پیش از این،...

قدیمی‌ترین ظرف با قدمتی حدود هفت هزار سال در مناطق کوهستانی زاگرس در ایران پیدا شده بود
محققان بر این باورند که اولین بار حدود ۹ هزار سال پیش چینی‌ها از برنج شراب درست کردند و سپس ایرانی‌ها با استفاده از انگور موفق به تولید شراب شدند

bbl

TV

nomonopoly market