Saturday 25 November 2017 / شنبه 4 آذر 1396

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

solar airplane flight around the world

نخستین سفر دور دنیای هواپیمایی که تنها با انرژی خورشیدی کار می کند، بامداد دوشنبه از فرودگاه جان اف کندی نیویورک آغاز شد. این هواپیمای تک نفره قرار است پس از ۹۰ ساعت پرواز و ۱۵ توقف برای تعویض خلبان به مقصد خود برسد.
بیش از ۱۷ هزار سلول خورشیدی که در بالهای این هواپیما نصب شده، انرژی مورد نیاز چهار موتور آن را تامین می کند. دو خلبان سوئیسی هدایت این هواپیما را بر عهده دارند