Thursday 30 March 2017 / پنجشنبه 10 فروردين 1396

جستجو

P4 Info

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

نگاه

negah

نگاه پرویز کاردان

در این برنامه پرویزکاردان از میان خبرها و گزارشهای مختلف و بحث انگیز ، داخل و خارج از ایران ، هفت موضوع را انتخاب و با طنز ویژه خود به آنها، نگاه خاص خود را دارد و به آنها می پردازد.