Monday 23 September 2019 / دوشنبه 1 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

نگاه

negah

نگاه پرویز کاردان

در این برنامه پرویزکاردان از میان خبرها و گزارشهای مختلف و بحث انگیز ، داخل و خارج از ایران ، هفت موضوع را انتخاب و با طنز ویژه خود به آنها، نگاه خاص خود را دارد و به آنها می پردازد.

nomonopoly market