Saturday 29 April 2017 / شنبه 9 ارديبهشت 1396

جستجو

P7a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه چهره ها و گفته ها : جمعه ها ساعت00 : 13 

چهره ها و گفته ها

AndishehTV - 2017. 04. 14. Length: 53:06
دکتر اسد همایون در برابر شش پرسش سوزان درباره خاور میانه
AndishehTV - 2017. 04. 07. Length: 52:07
در این برنامه دکتر جلال ایجادی درباره حرکت خانم لوپن و رقبای او در صحنه سیاسی گفتگو می کند.
AndishehTV - 2017. 03. 31. Length: 48:12
در این برنامه آقای پرویز دستمالچی درباره ورود تازه احمدی نژاد به صحنه سیاست گفتگو می کند.
AndishehTV - 2017. 03. 24. Length: 46:39
این برنامه در خصوص چهارده کتاب آقای امیر طاهری درباره وضعیت سیاسی ایران می باشد.
AndishehTV - 2017. 03. 17. Length: 48:52
در این برنامه تنگناهای اقتصادی در سال 1395 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
AndishehTV - 2017. 03. 10. Length: 46:12
در این برنامه در مورد "سالهای عشقبازی" خامنه ای با امام زمان در جمکران گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 03. 03. Length: 42:27
در این برنامه دکتر همایون درباره بحران های جاری در جهان صحبت می کند.
AndishehTV - 2017. 02. 24. Length: 39:35
در این برنامه نقطه نظر های آقای طاهری درباره آمریکای امروز مورد بررسی قرار می گیرد.