Saturday 25 March 2017 / شنبه 5 فروردين 1396

جستجو

P4 Info

header 6

 

زمان پخش برنامه چهره ها و گفته ها : جمعه ها ساعت00 : 13 

چهره ها و گفته ها

AndishehTV - 2017. 03. 17. Length: 48:52
در این برنامه تنگناهای اقتصادی در سال 1395 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
AndishehTV - 2017. 03. 10. Length: 46:12
در این برنامه در مورد "سالهای عشقبازی" خامنه ای با امام زمان در جمکران گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 03. 03. Length: 42:27
در این برنامه دکتر همایون درباره بحران های جاری در جهان صحبت می کند.
AndishehTV - 2017. 02. 24. Length: 39:35
در این برنامه نقطه نظر های آقای طاهری درباره آمریکای امروز مورد بررسی قرار می گیرد.
AndishehTV - 2017. 02. 17. Length: 45:59
در این برنامه درمورد درسهای این انقلاب برای مردم ایران صحبت می شود.
AndishehTV - 2017. 02. 11. Length: 35:03
در این برنامه در مورد اینکه ایران فرصتهای گرانبهایی را از دست داده است گفتگو می شود.
AndishehTV - 2016. 12. 10. Length: 46:33
در این برنامه آقای دکتر ایجادی از اثرات مرگ فیدل کاسترو سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 12. 03. Length: 57:58
در این برنامه آقای دکتر اسد همایون مقاله های تازه مجله اتلانتیک را مرور می کند.
AndishehTV - 2016. 11. 25. Length: 57:00
در این برنامه آقای طاهری افق های سیاست را در جهان بررسی می کند.