Thursday 29 June 2017 / پنجشنبه 8 تير 1396

جستجو

P7a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه چهره ها و گفته ها : جمعه ها ساعت00 : 13 

چهره ها و گفته ها

AndishehTV - 2017. 06. 02. Length: 49:22
در این برنامه در مورد پیشینه رئیسی ها و پور محمدی ها گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 05. 27. Length: 43:57
در این برنامه در مورد منافع آنی و آتی آمریکا در خاورمیانه گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 05. 12. Length: 45:01
این برنامه در مورد نگرشی در سند 2030 یونسکو گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 05. 05. Length: 48:23
در این برنامه در مورد وعده آمدن یک رضا شاه حزب اللهی گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 04. 29. Length: 48:23
در این برنامه در خصوص سیاستهای دولت ترامپ در برابر رژیم تهران گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 04. 22. Length: 51:16
در این برنامه دکتر علی نیری در مورد وضعیت علم در جهان سوم گفتگو می کند.
AndishehTV - 2017. 04. 14. Length: 53:06
دکتر اسد همایون در برابر شش پرسش سوزان درباره خاور میانه