Friday 24 March 2017 / جمعه 4 فروردين 1396

جستجو

P4 Info

header 6

 

زمان پخش برنامه برگی از تاریخ : چهارشنبه ها ساعت00 : 13

برگی از تاریخ

AndishehTV - 2017. 03. 15. Length: 49:29
در این برنامه هدف مصدق از نامه نویسی با سفیر شوروی مورد بررسی قرار می گیرد.
AndishehTV - 2017. 03. 08. Length: 47:54
در این برنامه در خصوص ناراستی هایی درباره رابطه فداییان اسلام با دولت مصدق گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 03. 01. Length: 50:23
در این برنامه در مورد وارونه نویسی های تاریخی بحث و گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 02. 22. Length: 49:37
این برنامه در خصوص راست کردن پاره ای از ناراستی ها درباره مصدق می باشد.