Wednesday 22 February 2017 / چهارشنبه 4 اسفند 1395

جستجو

P4 Info

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه برگی از تاریخ : چهارشنبه ها ساعت00 : 13

برگی از تاریخ

AndishehTV - 2016. 12. 14. Length: 47:32
در این برنامه آقای امینی در مورد در گیری های نظری بسیاری که میان رهبران شیعه پیش از انقلاب در ایران وجود داشت گفتگو می کند.
AndishehTV - 2016. 12. 02. Length: 47:54
در این برنامه آقای امینی در خصوص اینکه ایرانیان برای مدت طولانی از وجود سلسله هخامنشی آگاهی نداشتند سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 11. 23. Length: 56:00
در این برنامه در خصوص ممالک محروسه و ناروشن بودن آن بحث و گفتگو می شود.