Friday 22 September 2017 / جمعه 31 شهريور 1396

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه برگی از تاریخ : چهارشنبه ها ساعت00 : 13

برگی از تاریخ

AndishehTV - 2017. 08. 17. Length: 49:29
در این برنامه در خصوص احمد آرامش و معرفی او گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 08. 09. Length: 47:53
در این برنامه در مورد جامعه روحانیون ایران و اینکه متشکل از سه گروه می باشند گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 08. 03. Length: 52:09
در این برنامه در مورد اینکه ترکیه مرکز سکولاریزم بود گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 07. 26. Length: 47:49
در این برنامه در خصوص اسناد جدید 28 مرداد که تازگی دارد گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 07. 19. Length: 48:51
در این برنامه در خصوص ماجرای کشته شدن احمد کسروی صحبت می شود.
AndishehTV - 2017. 06. 29. Length: 49:45
در این برنامه در مورد تیمور تاش، مصلح اجتماعی با برداشتهای اروپایی گفتگو می شود.