Thursday 26 April 2018 / پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه برگی از تاریخ : چهارشنبه ها ساعت00 : 13

Andisheh TV

AndishehTV - 2017. 09. 27. Length: 47:42
در این برنامه درمورد تاریخچه آخوند و آیت الله گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 09. 20. Length: 49:34
در این برنامه در مورد اینکه هیچ سندی حاکی از همکاری سران قشقایی با سیا نیست گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 09. 13. Length: 49:00
در این برنامه در مورد کاشان نخستین حوزه علمیه، گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 09. 06. Length: 50:09
در این برنامه درمورد نهضت آزادی ، مولود پس از 28 مرداد گفتگو می شود.