Wednesday 18 January 2017 / چهارشنبه 29 دي 1395

جستجو

P4 Info
P3 FB

  • 1
  • 2

 

زمان پخش برنامه روانشناسی خودمانی : سه شنبه ها ساعت00 : 10 

روانشناسی خودمانی

AndishehTV - 2016. 11. 26. Length: 50:16
AndishehTV - 2016. 09. 20. Length: 49:51
این برنامه در مورد مشکلات ناشی از دخالت خانواده گسترده در خانواده هسته ای می باشد.