Wednesday 18 July 2018 / چهارشنبه 27 تير 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

مستند ها

AndishehTV - 2015. 09. 13. Length: 57:59
ATV-039 - پویش - REZA GOHARZAD
AndishehTV - 2014. 09. 08. Length: 54:07
Chernobyl Documentary
AndishehTV - 2014. 09. 08. Length: 49:18
Chernobyl Documentary part 1 - 1 مستند چرنوبیل
AndishehTV - 2014. 09. 05. Length: 37:52
انقلاب سفید
AndishehTV - 2014. 09. 05. Length: 52:27
خمینی از انقلاب تا جنگ
AndishehTV - 2014. 09. 05. Length: 54:17
خامنه ای - Khamenei
AndishehTV - 2014. 01. 10. Length: 48:52
هنر ایران و شهبانو فرح
AndishehTV - 2013. 12. 12. Length: 44:50
شاهزاده رضا پهلوی
AndishehTV - 2013. 11. 20. Length: 39:33
باتلاق طلایی جوانان ایرانی، خسته از شرایط میهن و به دنبال زندگی بهتری عازم خارج می شوند. سفری طولانی و نامطمئن که در بسیاری از موارد ره به جایی نمی برد. این فیلم یک نمونه از این ماجراها را به تصویر می کشد