Wednesday 18 October 2017 / چهارشنبه 26 مهر 1396

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه در امتداد هفته : شنبه ها ساعت 00 : 13

در امتداد هفته

AndishehTV - 2017. 09. 02. Length: 50:20
در این برنامه در در خصوص نقش شریعتی گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 08. 26. Length: 51:47
در این برنامه در خصوص اینکه الگوی دلواپسان اکنون کره شمالی است گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 08. 19. Length: 48:41
در این برنامه یادی می شود از شادروان مکلا
AndishehTV - 2017. 08. 13. Length: 48:21
در این برنامه در مورد اینکه کیهان تهران متخصص فحاشی و افترا است گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 08. 05. Length: 49:35
در این برنامه در خصوص چهار نوروز در ایران باستان گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 07. 22. Length: 46:34
در این برنامه در خصوص گلستان در گلستان ادب ایران گفتگو می شود.