Wednesday 22 February 2017 / چهارشنبه 4 اسفند 1395

جستجو

P4 Info

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه در امتداد هفته : شنبه ها ساعت 00 : 13

در امتداد هفته

AndishehTV - 2016. 12. 10. Length: 50:20
در این برنامه آقای دکتر میلانی از سفر دانشگاهی خود درباره کشورهای خلیج فارس سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 11. 26. Length: 56:58
در این برنامه آقای عباس میلانی در مورد انتقال اسناد سیاسی اردشیر زاهدی به دانشگاه ایتنفورد بحث و گفتگو می کند.
AndishehTV - 2016. 11. 12. Length: 42:28
در این برنامه دکتر میلانی نقطه نظرهای خود را درباره انتخابات آمریکا مطرح می کنند.
AndishehTV - 2016. 11. 05. Length: 43:50
در این برنامه آقای دکتر میلانی درباره آثاری که بهرام بیضایی در دانشگاه استنفورد خلق کرده توضیح می دهند.
AndishehTV - 2016. 10. 23. Length: 48:32
در این برنامه در خصوص نگارش زندگی نامه ها، و اینکه چه روشی باید درباب نامه های خصوصی شخصیت ها اتخاذ کرد گفتگو می شود.
AndishehTV - 2016. 10. 15. Length: 48:23
این برنامه در خصوص پاسخ دکتر میلانی به هادی غفاری که گفته است او هویدا را با کلت کمری نکشته است ، گفتگو می شود.
AndishehTV - 2016. 10. 08. Length: 44:42
در این برنامه دکتر میلانی در مورد اسکناس هایی که از دو چاه جمکران بیرون آورده اند و به شش میلیارد و پانصد میلیون تومان بالغ می شود ، سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 10. 01. Length: 51:16
این برنامه در خصوص مقابله شاه با غرب بر سر مسئله نفت و مسائل اتمی ایران می باشد.