Sunday 25 June 2017 / يكشنبه 4 تير 1396

جستجو

P7a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه در امتداد هفته : شنبه ها ساعت 00 : 13

در امتداد هفته

AndishehTV - 2017. 06. 03. Length: 51:13
در این برنامه در خصوص اینکه برژینسکی که بود و په می خواست گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 05. 27. Length: 52:26
در این برنامه در خصوص چانه زنی شبانه بر سر میزان آرائ روحانی و رئیسی گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 05. 20. Length: 48:20
در این برنامه در خصوص وضع بحرانی جدا بحران زده ایران گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 04. 29. Length: 51:17
این برنامه در خصوص نقش صمد بهرنگی در ماجرای انقلاب بحث و گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 04. 22. Length: 52:36
در این برنامه در خصوص نفوذ سیر خطبه در افکار خامنه ای گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 04. 08. Length: 52:56
این برنامه در خصوص قتل عام چهارهزار زندانی در زندانهای ایران می باشد.
AndishehTV - 2017. 04. 01. Length: 52:56
این برنامه در خصوص نگاهی دوباره به اندیشه های دکتر صدیقی می باشد.