Friday 24 March 2017 / جمعه 4 فروردين 1396

جستجو

P4 Info

header 6

 

زمان پخش برنامه در امتداد هفته : شنبه ها ساعت 00 : 13

در امتداد هفته

AndishehTV - 2017. 03. 18. Length: 50:03
در این برنامه دکتر میلانی نظرات خود را در مورد مطالب کتاب سقوط بهشت بیان می کند.
AndishehTV - 2017. 03. 15. Length: 43:32
در این برنامه درباره شرط پخش مجدد آثار شجریان در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 03. 15. Length: 41:27
در این برنامه در مورد لقت و لیس در حسابهای رئیس قوه ثضاییه گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 02. 25. Length: 36:27
در این برنامه در مورد آثار ذبیح بهروز گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 02. 18. Length: 49:51
در این برنامه در مورد اینکه شریعتی چه مفهومی از سیاست داشت گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 02. 11. Length: 43:11
در این برنامه درمورد یک "رایکال راست" در کاخ سفید صحبت می شود.
AndishehTV - 2016. 12. 10. Length: 50:20
در این برنامه آقای دکتر میلانی از سفر دانشگاهی خود درباره کشورهای خلیج فارس سخن می گوید.
AndishehTV - 2016. 11. 26. Length: 56:58
در این برنامه آقای عباس میلانی در مورد انتقال اسناد سیاسی اردشیر زاهدی به دانشگاه ایتنفورد بحث و گفتگو می کند.
AndishehTV - 2016. 11. 12. Length: 42:28
در این برنامه دکتر میلانی نقطه نظرهای خود را درباره انتخابات آمریکا مطرح می کنند.
AndishehTV - 2016. 11. 05. Length: 43:50
در این برنامه آقای دکتر میلانی درباره آثاری که بهرام بیضایی در دانشگاه استنفورد خلق کرده توضیح می دهند.