Wednesday 26 April 2017 / چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396

جستجو

P7a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه در امتداد هفته : شنبه ها ساعت 00 : 13

در امتداد هفته

AndishehTV - 2017. 04. 08. Length: 52:56
این برنامه در خصوص قتل عام چهارهزار زندانی در زندانهای ایران می باشد.
AndishehTV - 2017. 04. 01. Length: 52:56
این برنامه در خصوص نگاهی دوباره به اندیشه های دکتر صدیقی می باشد.
AndishehTV - 2017. 03. 25. Length: 45:08
در این برنامه در خصوص کوردلان و سرکوب های بی رحمانه علیه فرهنگ ملی گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 03. 18. Length: 50:03
در این برنامه دکتر میلانی نظرات خود را در مورد مطالب کتاب سقوط بهشت بیان می کند.
AndishehTV - 2017. 03. 15. Length: 43:32
در این برنامه درباره شرط پخش مجدد آثار شجریان در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 03. 15. Length: 41:27
در این برنامه در مورد لقت و لیس در حسابهای رئیس قوه ثضاییه گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 02. 25. Length: 36:27
در این برنامه در مورد آثار ذبیح بهروز گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 02. 18. Length: 49:51
در این برنامه در مورد اینکه شریعتی چه مفهومی از سیاست داشت گفتگو می شود.
AndishehTV - 2017. 02. 11. Length: 43:11
در این برنامه درمورد یک "رایکال راست" در کاخ سفید صحبت می شود.