Wednesday 26 April 2017 / چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396

جستجو

P7a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه پویش : یکشنبه ها ساعت00 : 10 

پویش

AndishehTV - 2017. 02. 05. Length: 52:12
AndishehTV - 2017. 01. 22. Length: 50:48
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر اکبر مهدی درباره انتخابات آمریکا/سوگند دانالد ترامپ / برخورد با آزادی مطبوعات و راهپیمایی اعتراضی زنان در سراسر آمریکا/ آیا این راهپیمایی به جنبشی بدل خواهد شد؟
AndishehTV - 2017. 01. 15. Length: 52:04
AndishehTV - 2017. 01. 08. Length: 48:17
گفتگو با دکتر جمشید اسدی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد نقش او در جمهوری اسلامی از کشتار تا رانت خواری
AndishehTV - 2017. 01. 02. Length: 50:27
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر مصطفی دانش در مورد رویدادهای سال 2016 / تحلیل و مروری بر بحران های جهانی
AndishehTV - 2016. 12. 25. Length: 48:51
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر کاظم علمداری در مورد " ضرورت و راه های اتحاد اپوزیسیون دموکرات. ایران"
AndishehTV - 2016. 12. 18. Length: 51:22
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر بهروز بیات در مورد پدیده انترناسیونال ناسیونالیستی و انتخاب ترامپ که نگاهیست به اوجگیری راستگرایی افراطی در غرب و علل آن
AndishehTV - 2016. 12. 11. Length: 50:03
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر مهرداد درویش پور در مورد دستگیری پیمان عارف در ترکیه /نگاهی به جنبش دانشجویی ایران از گذشته تا اکنون با نگاهی به ویژگی هردوره از جنبش دانشجویی در بررسی بیانیه بیش از 11000 نفر از دانشجویان
AndishehTV - 2016. 12. 05. Length: 50:53
AndishehTV - 2016. 11. 27. Length: 57:00
ATV-Pooyesh - -