Friday 24 March 2017 / جمعه 4 فروردين 1396

جستجو

P4 Info

header 6

 

زمان پخش برنامه پویش : یکشنبه ها ساعت00 : 10 

پویش

AndishehTV - 2017. 01. 02. Length: 50:27
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر مصطفی دانش در مورد رویدادهای سال 2016 / تحلیل و مروری بر بحران های جهانی
AndishehTV - 2016. 12. 25. Length: 48:51
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر کاظم علمداری در مورد " ضرورت و راه های اتحاد اپوزیسیون دموکرات. ایران"
AndishehTV - 2016. 12. 18. Length: 51:22
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر بهروز بیات در مورد پدیده انترناسیونال ناسیونالیستی و انتخاب ترامپ که نگاهیست به اوجگیری راستگرایی افراطی در غرب و علل آن
AndishehTV - 2016. 12. 11. Length: 50:03
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر مهرداد درویش پور در مورد دستگیری پیمان عارف در ترکیه /نگاهی به جنبش دانشجویی ایران از گذشته تا اکنون با نگاهی به ویژگی هردوره از جنبش دانشجویی در بررسی بیانیه بیش از 11000 نفر از دانشجویان
AndishehTV - 2016. 12. 05. Length: 50:53
AndishehTV - 2016. 11. 27. Length: 57:00
ATV-Pooyesh - -
AndishehTV - 2016. 11. 22. Length: 50:09
AndishehTV - 2016. 11. 13. Length: 50:16
AndishehTV - 2016. 11. 06. Length: 51:37
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر غنی مجیدی پیرامون چگونگی شرایط پیدایش و رشد پوپولیسم و نئولیبرالیسم در کشورهای جهان با نگاهی به انتخابات آمریکا
AndishehTV - 2016. 10. 30. Length: 50:54
گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر عطا هودشتیان درباره پدیده ای به نام ترامپ در انتخابات آمریکا و دلایل ظهور آن در عرصه سیاسی آمریکا و خطر آن برای جهان / رشد گرایش های بنیاد گرایی و ناسیونالیسم افراطی در غرب