Wednesday 18 January 2017 / چهارشنبه 29 دي 1395

جستجو

P4 Info
P3 FB

  • 1
  • 2

 

زمان پخش برنامه مادر و کودک : جمعه ها ساعت00 : 20

مادر و کودک

AndishehTV - 2016. 09. 16. Length: 50:02
این برنامه در خصوص آموزش صلح و دوستی در خانواده از طریق کمدی و خنده با حضور ماز جبرانی کمدین و هنرپیشه سینما می باشد.
AndishehTV - 2016. 08. 30. Length: 49:43
در این برنامه با Elena Epstein سردبیر مجله LA Parent گفتگو می شود. همچنین در این برنامه در خصوص ساختن جامعه سالم از طریق رابطه صحیح والدین با کودکان بحث و گفتگو می شود.