Wednesday 26 April 2017 / چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396

جستجو

P7a

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

زمان پخش برنامه اندیشه با دوستان : دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت30 : 18 

اندیشه با دوستان

AndishehTV - 2017. 04. 19. Length: 16:48
گفتگوی پرویز کاردان با دکتر سیروس آموزگار و دکتر فریدون خاوند در خصوص انتخابات و مسایل اقتصادی ایران