Sunday 15 September 2019 / يكشنبه 24 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

ahmadinejad Larijani

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در یک گفت و گویی ویدئویی، برخی افراد در قوه قضائیه و مجلس را متهم به تضعیف دولت اش کرده و خواستار محاکمه افرادی شده که به گفته او مسببان داخلی تحریم ها بوده اند...


احمدی نژاد گفته در زمانی که دولت او در حال خنثی کردن تحریم های بین المللی بود، برخی نهادها از جمله در قوه قضائیه و مجلس با احضار و دستگیری مدیران ارشد دولتی، آثار تلاش دولت او را خنثی می کردند. او از احضار و دستگیری شماری از مدیران دولت از جمله در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی انتقاد کرده است
وی همچنین مدعی چند دیدار یک نماینده مجلس در دوره هشتم با یک افسر ارشد اطلاعاتی بریتانیا شد و گفت قوه قضائیه از جزئیات این موضوع مطلع است اما اقدامی در این باره انجام نداده است

bbl

TV

nomonopoly market