Sunday 15 September 2019 / يكشنبه 24 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Esfandiar Rahim Mashaei

سایت دولت بهار نزدیک به نیروهای طرفدار محمود احمدی‌نژاد، از احضار اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری، خبر داد
دولت بهارضمن اعلام این خبر نسخه‌ای از برگه احضاریه مشایی را که از سوی...

شعبه چهار بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شده منتشر کرده که در آن آمده، مشایی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب احضار شده است
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران پنج روز به مشایی مهلت داده که خود را معرفی کند

bbl

TV

nomonopoly market