Saturday 19 October 2019 / شنبه 27 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

mashaei burned Baghaee court letter

اسنفدیار رحیم مشائی، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران در اعتراض به زندانی شدن حمید بقایی، حکم دادگاه وی را در مقابل سفارت بریتانیا آتش زد
بر اساس ویدئوهای متشر شده بروی شبکه های اجتماعی مشائی...

در هنگام آتش زدن این حکم گفته است که حکم صادر شده برای بقایی به دستور «ملکه انگستان» بوده است. وی افزوده است:‌ در گذشته جهان صدها هزار و بلکه میلیون ها نفر به دستور امپراطور انگلستان کشته شدند و به زندان رفتند و شکنجه شدند و اکنون هم آزادی‌خواهان زیادی به دستور ملکه انگلیس در زندانند
رحیم مشائی در مقابل سفارت بریتانیا گفته است که این حکم را برای پایان دادن به سلطه انگستان و دشمنان ایران به آتش می‌کشد
حمیدرضا بقایی به اتهام جرائم مالی در دوران مسئولیت خود در دولت محمود احمدی نژاد به ۱۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی ۴۳ میلیارد تومانی محکوم شد و اکنون در زندان بسر می‌برد.

bbl

TV

nomonopoly market