Sunday 21 July 2019 / يكشنبه 30 تير 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Tehran bus drivers protest

تعدادی از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در اعتراض به برخوردار نشدن از تسهیلات مسکن تجمع کردند
تعدادی از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران...

و حومه، صبح روز سه‌شنبه در اعتراض به برخوردار نشدن از تسهیلات مسکن، در پارک شهر تهران تجمع کردند.
به نوشته صفحه تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران،‌ نیروی انتظامی از خروج معترضان از این محل جلوگیری کرد.
این سومین تجمع کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات مسکن است.
حضور نیروی انتظامی در تجمع روز سه‌شنبه رانندگان و کارگران شرکت واحد در شرایطی صورت گرفت که تجمعِ نزدیک به ۲۰۰ تن از کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در روز ۱۴ آذر در مقابل شهرداری تهران با حمله مأموران انتظامی و امنیتی مواجه شده بود

buy backlinks