Wednesday 21 October 2020 / چهارشنبه 30 مهر 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

University students protest in Ahvaz

صدها دانشجوی دختر دانشگاه چمران اهواز در اعتراض به بی توجهی مسئولان برای تهیه سیستم خنک کننده خوابگاه های شان تجمع کردند.
در دو روز گذشته، این دانشجویان عکس ها و فیلم هایی از تجمع خود را...

بر روی شبکه های اجتماعی منتشر کردند و خیلی ها با هشتگ دانشجوپزی با آنها همراهی کردند.
اعتراض این دانشجویان به وضعیت نامناسب سیستم خنک کننده خوابگاه های شان است. این در حالی است که در روزهای اخیر، خوزستان شاهد گرمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد بوده است.
دانشجویان می گوید کولرهای خوابگاه خراب است و عدم توجه مسئولان به اعتراض آنها موجب شد تا پنجشنبه شب در مقابل خوابگاه ها تجمع کنند.
این دانشجویان تاکید کرده اند مطالبه آنها فقط صنفی است.
رئیس دانشگاه چمران در واکنش به اعتراض دانشجویان گفته، «انتظار این گرما را نداشتیم.» این در حالی است که خوزستان همواره از گرم ترین استان های ایران است.
در زیر برخی از واکنش ها در توئیتر به بی توجهی به وضعیت دختران دانشجو در اهواز را با هشتگ #دانشجوپزی ببینید

bbl

TV

Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311