Wednesday 21 October 2020 / چهارشنبه 30 مهر 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Reza Shahabi

رضا شهابی، از فعالان کارگری ایران که به تازگی دوباره بازداشت شده، در اعتراض به بازداشت دوباره دست به اعتصاب غذا زده است. خانواده او می گویند نه روز است که آقای شهابی در اعتصاب غذا است...


آقای شهابی از بنیانگذاران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران بود که در اعتراض های کارگری کارش را از دست داد و زندانی شد. وی در سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شد اما از مدتی پیش بعد از پایان محکومیت، آزاد شده بود.
به تازگی دستگاه قضایی ایران، او را به در پرونده جدیدی بازداشت کرد و می گوید چون در زمان مرخصی حبس های قبلی غیبت داشته، باید ۱۷ ماه در زندان بماند. موضوعی که مورد اعتراض این فعال کارگری است و آن را «پرونده سازی» جدید نامیده است.
آقای شهابی که به خاطر فعالیت های صنفی در ده سال اخیر بارها زندانی شد، کار خود را از دست داده بود و در یک سال اخیر روی به تولید غذاهای خانگی در منزل با همسرش آورده بود اما باز قوه قضاییه او را بازداشت کرد.
آقای شهابی ۴۴ ساله است و در زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری می شود.

bbl

TV

Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311