Sunday 9 May 2021 / يكشنبه 19 ارديبهشت 1400

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

alireza avaee

در حالیکه حسن روحانی وزیر جنجالی دادگستری دولت اول خود را با گزینه جدیدی جایگزین کرده، اما یک گروه مدافع حقوق بشر به گزینه جدید روحانی نیز معترض است و می گوید علیرضا آوایی وزیر دادگستری پیشنهادی...

نیز مانند مصطفی پورمحمدی، «در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است
سایت گروه حقوق بشری «عدالت برای ایران» نوشت: علیرضا آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در رشته تحریم هایی، برخی مقام های عمدتا قضایی جمهوری اسلامی ایران را به خاطر نقض حقوق بشر در این کشور در فهرست تحریم هایی قرار داده اند.
علیرضا آوایی ۶۱ ساله، از مقام های شناخته شده قضایی ایران است که تا مدتی پیش رئیس دادگستری کل استان تهران بود. او تایید کرده که در سال ۱۳۶۷، زمان کشتار زندانیان سیاسی در تهران و برخی از شهرهای دیگر ایران، دادستان انقلاب دزفول بود

bbl

TV

Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311