Monday 19 October 2020 / دوشنبه 28 مهر 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Haft Tappeh sugar factory workers protest

یک هزار تن از کارگران شاغل و بازنشسته و همچنین کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت تپه روز سه شنبه،‌ درسومین روز اعتصاب خود همراه با خانواده های خود در محل این واحد تحصن کردند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا،‌ کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه دستمزد ماه های فروردین و اردیبهشت کارگران شاغل و حق بیمه آنان و همچنین پاداش دو سال اخیر و بن کارگری پرسنل و مطالبات کارگران بازنشسته را پرداخت نکرده است.
این اعتصاب و تحصن در شرایطی صورت گرفته است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران،‌ نیروی انتظامی از اسفند سال ۹۴ و خصوصی سازی شدن شرکت نیشکر هفت تپه در این واحد استقرار یافته است.
این تشکل کارگری با حمایت از کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه خواستار پاین حضور نیروی انتظامی در این واحد شد و نوشت:‌ مسئولیت وقوع هر گونه پیشامدی بر عهده بالاترین مقامات اجرایی است


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311