Sunday 15 September 2019 / يكشنبه 24 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Mohammad Reza Hashemi Nabi

برخی منابع حقوق بشری از یک ایرانی دو تابعیتی دیگر نام برده اند که از ۱۴ ماه پیش، در بدو ورود به تهران بازداشت شد و خبر بازداشت او تازه توسط خانواده در اختیار رسانه ها قرار گرفته است
سایت «کمپین حقوق بشر ایران» خبر داد...

محمدرضا هاشمی نبی ۵۰ ساله ایرانی مقیم بریتانیا بعد از ۱۳ سال برای دیدن پدر بیمارش به ایران بازگشت اما در فرودگاه بازداشت شد
آمنه حیدری هاشمی نبی تایید کرده که او در سوم دیماه سال گذشته پس از ورود به ایران ، توسط سپاه پاسداران بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین نگهداری می شود
مادر این ایرانی دو تابعیتی گفته قاضی پرونده فرزندش ابوالقاسم صلواتی است. این قاضی به صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و مدنی شهرت دارد
خانم حیدری با بیان اینکه فرزندش از «جانبازان دوران جنگ عراق و ایران است»، گفته او برای دیدن پدرش به کشور بازگشت اما بازداشت شد و دو ماه بعد پدرش به خاطر بیماری سرطان درگذشت
خانواده وی می گویند او به اقدام علیه امنیت ملی از طرق همکاری با گروه یا جمعیت‌های خارج کشور است. مادرهاشمی نبی می گوید این اتهام را تکذیب می کند
حکومت جمهوری اسلامی ایران به بازداشت ایرانیان دو تابعیتی شهرت دارد و با توجه به سابقه، برخی می گویند حکومت ایران از این زندانیان برای معامله و فشار به کشورهای غربی استفاده می کند.

bbl

TV

nomonopoly market