Thursday 17 October 2019 / پنجشنبه 25 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Anoosheh Rezabakhsh sohel zargarzadeh

بنابر گزارش‌ها، انوشه رضابخش و سهیل زرگرزاده، نوکیشان مسیحی، حدود دو هفته پیش در شهر ارومیه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.
منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده ۱۸ وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن...

گفت که این مادر و پسر مسیحی در منزل خود و توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه ارومیه دستگیر شده‌اند و دلیل بازداشت آنها تاکنون اعلام نشده است.
بنابر همین گزارش، این دو نفر پیش از این سابقه بازداشت نداشته‌اند و مأموران امنیتی هنگام بازداشت کتاب‌ها و جزو‌ه های آنها را نیز با خود برده‌اند.
نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود، از سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کرده‌اند

nomonopoly market