Thursday 5 December 2019 / پنجشنبه 14 آذر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

iran house economist

به گفته یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ایران بخشی از طرح دوفوریتی مجلس که به اقلیت‌های دینی اجازه نامزد شدن در انتخابات شوراها را می‌دهد در این کمیسیون تصویب شده است که براساس آن اقلیت‌های دینی...

شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند
این طرح در حالی در مجلس بررسی می‌شود که عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد با دخالت شورای نگهبان تعلیق شده است

bbl

TV

nomonopoly market