Sunday 25 October 2020 / يكشنبه 4 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

2 Billion Court Ruling for Terror Victims

تلاش در کنگره آمریکا برای مقابله با تحرکات حقوقی ایران در موضوع پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم
یک نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در تلاش است تا مانع کمک شرکت های حقوقی به ایران برای نپرداختن غرامت به قربانیان تروریسم شود.
والتر بی جونز، ۷۳ ساله، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از کارولینای شمالی، پیشنهاد این قطعنامه را داده است.


ماه گذشته دیوان عالی آمریکا حکم داد قربانیان ترور ایران و خانواده های آنها واجد شرایط دریافت نزدیک به ۲ میلیارد دلارغرامت از محل سرمایه های مسدود شده ایران هستند.
آقای جونز در بیانیه ای گفت خانواده های قربانیان بیش از ۳۰ سال برای مسئول قرار دادن ایران در قبال نقشی که در حملات تروریستی به عزیران شان ایفا کرده، تلاش کرده اند.
وی قطعنامه ای به کنگره پیشنهاد کرده اشت که شرکت های حقوقی را از کمک به ایران برای جلوگیری از پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم تحت حمایت ایران ممنوع کند.
والتر جونز حامی دیرینه پاسخگو قرار دادن ایران و دیگر دولت های حامی تروریسم برای انجام اعمال تروریستی و حامی بسیاری از طرح ها در کنگره در این ارتباط است


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311