Friday 23 August 2019 / جمعه 1 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

bahai in iran

جامعه جهانی بهاییان در بیانیه‌ای اعلام کرد دو فرد مظنون به قتل فرهنگ امیری، شهروند بهایی که در مهر ماه گذشته به قتل رسیده بود، «آزاد شده‌اند».
بنا بر گزارش‌ها، یکی از ضاربان در میان مردم گفته بود...

«به‌خاطر باور و دین»، آقای امیری را هدف قرار داده‌اند.
سرویس خبری جامعه جهانی بهاییان روز سه شنبه اعلام کرد این دو فرد با وجود اینکه به قتل اعتراف کرده اند، به دلیل بهایی بودن آقای امیری، به قید وثیقه آزاد شده‌اند.
یک ماه پس از کشته شدن فرهنگ امیری در یزد، در آبان ماه گذشته خبر قتل او منتشر شد.
جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به عنوان دین به‌رسمیت نمی‌شناسد

bbl

TV

buy backlinks nomonopoly market