Tuesday 23 July 2019 / سه شنبه 1 مرداد 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

tehran city truck killed homless

روز یکشنبه ۸اسفند ۹۵ طی یک جنایت علنی و هولناک خودروهای شهرداری از روی کارتن خوابها عبور کرده و چند نفر را کشتند.
این جنایت در پشت خوابگاه کارتن خوابها اتفاق افتاده است شاهدان عینی...

می گویند که تعدادی از کارتن خوابها کشته و تعدادی زخمی شده اند. از این موارد البته جنایتکاران در قیام ۸۸ هم ازخود نشان داده بودند وقتی که از روی مردم قیام کننده با خودرو عبور میکردند. این جنایت را هم قالیباف باید به دفترچه اعمالش اضافه کند

buy backlinks