Wednesday 21 February 2018 / چهارشنبه 2 اسفند 1396

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Iran Sirius grave fencing

گزارشها از ایران حاکیست که مسئولان اطراف محوطه آرامگاه کوروش در پاسارگاد را فنس هایی به طول چند متر کشید اند و عبور و مرور خودروها را نیز محدود کرده اند. گفته‌ میشود برخی افراد نیزدر روزهای گذشته پیامک‌هایی...

تهدید آمیز دریافت کرده‌اند که در صورت تجمع در روز ۷ آبان، ‌مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت
هفت آبان روز کوروش نامیده میشود و در چنین روزی مردم از تمام نقاط ایران به این منطقه می‌آیند.سال گذشته تجمع بزرگی در پاسارگاد برپا شد که منجر به درگیری‌هایی با ماموران امنیتی نیز شد.پیشتر نماینده شیراز در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته بود که روز کوروش در تقویم ملی ایران ثبت شود

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

bbl

Maghalat

برنامه سازان تلویزیون اندیشه

Dariush Eghbali AhmadReza Baharloo Parisa Saeed Reza Hazeli Hossein Mohri Nehzat Farnoody DrMeshki Mehdi Aghazamani Dr.Nelly Aeen Bahaee Reza Gooharzad Sasan Kamali Mohammad Amini Sahar Amani Mojhdeh Habibi Mansour Osanloo Novin TV