Saturday 19 October 2019 / شنبه 27 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

ali khameneie future of the world

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با گروهی از دست اندرکاران راهیان نور گفت امروز ایران دچار چالش اقتصادی است و اشتباه است که در این زمینه اظهار ضعف شود....

آقای خامنه ای دراین‌باره اضافه کرده که احساس ضعف موجب تحریک دشمن به حمله می شود.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش کسانی را که به گفته او شعر و فیلم ضد جنگ می سازند به افرادی تشبیه کرده که نفت یک کشور را استخراج می کنند و در دریا می ریزند.
خامنه ای حدود سه سال پیش سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به روسای سه قوه ابلاغ کرد و از آنان خواست سیاستهای اقتصادی کشور را در این راستا برنامه ریزی کنند

nomonopoly market