Saturday 19 October 2019 / شنبه 27 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

food poisoning Yazd university dorm

در پی مسمومیت غذایی در خوابگاه دانشگاه یزد، بامداد امروز (دوشنبه) صدها دانشجو در بیمارستان بستری شدند.
خبرگزاری فارس به نقل از پیرحسین کولیوند، سرپرست اورژانس ایران، شمار دانشجویان مسموم‌شده را چهارصد دانشجو اعلام کرده...

و از انتقال ۲۵۱ تن از آنان به بیمارستان خبر داده است.
به گفته آقای کولیوند، شماری از این دانشجویان از بیمارستان مرخصشده‌اند و در حال حاضر ۱۷۹ تن بستری هستند.
هنوز جزئیات و علت این مسمومیت اعلام نشده است

nomonopoly market