Wednesday 18 September 2019 / چهارشنبه 27 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

women motorcycle rider in dezful

سرهنگ علی الهامی، فرمانده نیروی انتظامی دزفول، موتورسواری دو زن در جاده پارک جنگلی این شهر را اوج پشت‌پا زدن به هنجارهای دینی خوانده و از تحویل دستگیر شدگان به مراجع قضایی خبر داده است.

فرمانده انتظامی دزفول می‌گوید دو زن که از نبود نیروی انتظامی در بوستان جنگلی این شهر سوءاستفاده کرده بودند، با کمک نیروهای بسیج، شناسایی و بازداشت شده‌اند.
فرمانده نیروی انتظامی دزفول، با ابراز تاسف و شرمندگی، یادآوری کرده که "هنجارشکنان" ظرف ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شده و در اختیار مقامات قضایی قرار دارند.
جزییات تخلف و "هنجارشکنی" دستگیرشدگان اعلام نشده است. در گزارش سایت دز آمده که برخی افراد در روزهای آخر هفته در جاده دزفول به سردشت، به حرکات نمایشی و مارپیچ و ویراژ می‌پرداختند و محیط را ناامن می‌کردند.
سرهنگ الهامی ابراز خشنودی کرده که نیروی انتظامی توانسته با دستگیری متخلفان، در مقابل مردم دین‌دار و بافرهنگ دزفول روسفید شود

nomonopoly market