Sunday 17 November 2019 / يكشنبه 26 آبان 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Hassanzadeh and Rezaei

یک منبع نزدیک به خانواده این دو فعال مدنی روز سه شنبه ۱۸ دی در گفت‌وگو با صدای آمریکا گفت، محمد حسین‌زاده فعال مدنی و فعال حقوق کودکان کار روز ۱۷ دی در خیابان انقلاب تهران بازداشت و برای تفتیش منزل...

به کرج منتقل شد.
همچنین ماموران وزارت اطلاعات ایران بامداد سه شنبه ۱۸ دی ماه با ارائه حکم بازپرس دادسرای اوین آرشام رضایی فعال مدنی را در منزل پدری او بازداشت کردند.
تا این لحظه اطلاعی از علت بازداشت و وضعیت این دو فعال مدنی در دست نیست.

bbl

TV

nomonopoly market