Thursday 26 April 2018 / پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mohammad Ali Jafari Tehran Mayor

ساعتی بعد از اینکه دادستان کل کشور از شهردار تهران خواست دوباره استعفا کند، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر داد که محمدعلی نجفی، بار دیگر استعفای خود را به شورا ارائه کرده است.
در پی رقص چند کودک در مراسم...

روز زن که شهردار تهران نیز در آن حضور داشت، او احضار و بازجویی شد. در فاصله کوتاهی بعد از این اتفاق، آقای نجفی از سمت شهرداری تهران استعفا کرد. او بیماری را دلیل استعفای خود اعلام کرده بود.
اما اعضای شورای شهر تهران روز یکشنبه بعد از رای‌گیری، استعفای او را نپذیرفتند
این اتفاق با واکنش محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور روبه‌رو شد که جلسه شورا را «بساط سیاست‌بازی» توصیف کرد.
در جلسه روز یکشنبه، برخی اعضا بیمار بودن آقای نجفی را زیر سئوال بردند و از او خواستند که علت واقعی استعفایش را اعلام کند.