Sunday 15 September 2019 / يكشنبه 24 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Behrouz Kamalvandi Russia Nuclear

خبرگزاریهای داخل ایران به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی، از سفر یک تیم فنی روسیه برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای فردو به منظور نصب تجهیزات مربوط به پروژه ایزوتوپ پایدار خبر داد
بهروز کمالوندی، با اشاره به این...

که حدود یک سال پیش قرارداد ایزوتوپ‌های پایدار با روسیه بسته شده، افزود، اکنون در مرحله نصب اولیه و پایلوت و آغاز بخش مهندسی قرار دارند. وی همچنین گفت کارشناسان روسی از روز یکشنبه یا روز بعد، نصب تجهیزات را به طور مشترک با متخصصان ایرانی آغاز خواهند کرد
توقف غنی‌سازی در سایت فردو و تبدیل آن به مرکز تحقیقاتی از جمله موارد توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ بود
طبق توافق اتمی وین، در تاسیسات هسته‌ای فردو، در حوالی شهر قم، به مدت ۱۵ سال نباید هیچ‌گونه غنی‌سازی انجام شود. اما ایران می‌تواند حدود هزار سانتریفوژ برای سایر مصارف در این تاسیسات نگه دارد

bbl

TV

nomonopoly market