Sunday 25 October 2020 / يكشنبه 4 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Reza Pahlavi 22 bahman

شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سی و هفتمین سالِ سوگنامه جمهوری اسلامی رو به مردم ایران  پیامی در سایت رسمی خود ارايه دادند که در در بخشی از پیام انتخابات در ایران را غیر مشروع اعلام داشتند هم میهنانم،
بر همگان روشن است که نظام جمهوری اسلامی نزد مردم ایران از مقبولیت و مشروعیت برخوردار نمی باشد. دیروز این حکومت، به نام دین، خدا و مبارزه با امپریالیسم غرب پرچم خود را در لبنان و فلسطین و سوریه برافراشت و امروز با نام اصلاحات و اعتدال تلاش دارد تا با اعمال سیاست دروغ، تقیه و خدعه از روزهای پایانی عمر تاریک خویش دوری کند.


شاهزاده رضا پهلوی اعلام داشتند که در شرایط کنونی کشورمان، این مهم با پرهیز از شرکت در هرگونه از انتخابات جمهوری اسلامی می تواند شروع حرکتی گروهی برای نه گفتن به جمهوری اسلامی باشد. فراموش نکنیم «رای ندادن» خود «یک رای» است. با رای ندادن می توانیم به جهانیان نشان دهیم که رای ما نه به جمهوری اسلامی در کلیت این نظام می باشد.
ما نیز می توانیم همانند دیگر ملت های آزادیخواه جهان، پیرامون «آرمان های ملی» خویش با تکیه بر «اراده ای ملی» در راستای «منافع ملی» ایران به آنچه بایسته و شایسته ملت بزرگ ایران است، دست یابیم


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311