Wednesday 19 September 2018 / چهارشنبه 28 شهريور 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

protest in Iran the press show

همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات در شمال تهران گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی امروزدر این نمایشگاه تجمع کردند
معترضان با سر دادن شعارهایی همچون اسلام رو پله کردن، ملت رو ذله کردن، دولت اعتدالی، جیبا رو کرده...

خالی و رسانه دولتی، عامل بی‌غیرتی، نسبت به عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات اعتباری اعتراض کردند
در ماه‌های اخیر شماری از سپرده‌گذاران در چند مؤسسه اعتباری با اعتراض به مسدود شدن سپرده‌های خود، تجمعاتی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس برگزار کرده‌اند. با این حال دو روز پیش یک نماینده مجلس خبر داد که شورای عالی امنیت ملی به سازمان صدا و سیما دستور داده است اخبار مربوط به این معترضان را پخش نکند