Sunday 27 May 2018 / يكشنبه 6 خرداد 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

iran kermanshah flood

به گفته یک مقام محلی، شهر کرمانشاه به دلیل آسیب‌های ناشی از سیل در شرایط بحرانی است
به گفته نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها،...

سیل اخیر به زیر ساخت‌های شهر کرمانشاه آسیب جدی زده و شرایط در این شهر بحرانی است.
به گزارش ایلنا، جبار گوهری گفت که بسیاری از کانال‌ها و خیابان‌های شهر کرمانشاه آسیب دیده‌اند.
او گفت که کانال‌های احداث شده در شهر به اندازه کافی مقاوم نبودند و به همین دلیل بسیاری‌شان از بین رفته‌اند.
در جریان سیل اخیر در استان‌های غربی ۴۲ نفر جان خود را از دست دادند. اما سیل در استان کرمانشاه تلفات جانی نداشت