Saturday 22 September 2018 / شنبه 31 شهريور 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

asma jahangir 2017 Iran human rights

عاصمه جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ‌ گزارش شش ماهه نخست سال ۲۰۱۷ از نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کرد
خانم جهانگیر با اشاره به بازتر شدن فضای سیاسی در ایران پس از انتخابات ریاست...

جمهوری، از اعدام ۴۳۵ نفر در سال گذشته در ایران خبر داد و از ایران خواست اعدام کودکان را متوقف کند
خانم جهانگیر در گزارشش همچنین از افزایش فشارها برمدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرده است
وی همچنین با اعلام اعمال انواع شکنجه روحی و جسمی در ایران گفت که این کشور همچنان قصاص قطع عضو و نابینا کردن را در مجازات خود بکار می‌برد
جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را حاصل اقدام سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر می‌داند